تقویم فرهنگ نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رویدادهای آینده دانشگاه

آذر تا اسفند ۹۷

مجموعه رویدادهای چالش های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Challenge

دی‌ماه ۹۷

سیزدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت

بهمن ۹۷

جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

بهمن ۹۷

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

اسفند ۹۷

دومین همایش پیشرانه های دریایی

اسفند ۹۷

سیزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

اسفند ۹۷

بیست و سومین دوره مسابقات نادکاپ شریف

اردیبهشت ۹۸

چهارمین همایش ملی آموزش عالی در ایران

اردیبهشت ۹۸

پنجمین دوره‌ «مسابقات ملی دیوار خاک مسلح»