سلسه جلسات «شعرخوانی»

سلسه جلسات «شعرخوانی» به همراه نقد اشعار دانشجویان
دوشنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
ساختمان شهید رضایی
«دفتر کانون شعر و ادب»