مشخصات صفحه

سال تأسيس

1372

زمينه‌ي فعاليت

علمی

آدرس

دانشکده مهندسی شيمی و نفت

تلفن

66165447


انجمن علمی مهندسی شیمی و نفت(کیمیا)

 

دفتر فعاليت‌هاي دانشجويي دانشکده‌ي مهندسي شيمي و نفت، ابتداي تاسيس در گوشه‌ي يکي از آزمايشگاه‌هاي دانشکده فعاليت خود را آغاز نمود و به تدريج فعاليت آن گسترده‌تر شد و با مطرح شدن انتشار مجله‌اي در زمينه‌ي مهندسي شيمي (مجله فرآيند) اين بخش نيز به فعاليت‌ها اضافه گرديد. در حال حاضر دفتر مجله از دفتر فعاليت‌هاي علمی جدا شده است. . شروع کار گروه‌هاي علمي دانشکده‌ي مهندسي شيمي و نفت به سال 1380 باز مي‌گردد. در حال حاضر گروه‌ علمي با برگزاري کلاس‌هاي آموزشي و جلسات علمي،  برگزاری سمينارهای تخصصی و ...مشغول فعاليت هستند. هم اکنون دفتر فعاليت‌هاي  علمی دانشجويي دانشکده مهندسي شيمي و نفت با بيش از 30 عضو، از گروه‌هاي علمي فعال دانشگاه به شمار مي‌رود که اهداف زير را دنبال مي‌کند:

  •      آشنايي دانشجويان با کار گروهي
  •     ايجاد محيطي دوستانه در دانشکده و راه اندازي فعاليت‌هاي جمعي علمي


ورود به سایت انجمن


1 2 3 4 5