«فرزند شریف »

❇️ در هفته‌ای که گذشت، خانوادۀ شریف یکی از فرزندان برجستۀ خود، مهندس اکبر ترکان، را از دست داد.

🔸 اکبر ترکان (زادۀ یک شهریور ۱۳۳۱)، دانش‌آموختۀ مهندسی مکانیک شریف، از مدیران نام‌بَردار و نگره‌پردازان خوش‌کردارِ پنج دهۀ گذشتۀ کشور و شیفتۀ گشایش و پیشرفت ایران در همۀ زمینه‌ها بود. از پهنۀ پول و بازرگانی تا پیشۀ پدافندی، از بخش برنامه‌ریزی تا گسترۀ پیاده‌سازی، کشورمان از او بهره برده است.

🔸 او هموند هیئت‌امنای دانشگاه شریف نیز بود. از یادگارهایی که وی تنها در شریف بر جای نهاده است می‌توان ساختمان‌های بسیاری را هم‌چنان دید و اندیشه‌هایش را هم‌چنان در جانِ دانشگاه دریافت.

🔸 به همین فراخور، پنج‌شنبه ۶اُم خردادماه، از ساعت ۱۸:۰۰ به آمرزش‌خواهی و یادبود وی، در نشستی در اندوه‌کدۀ دانشگاه شریف میزبان شماییم تا با بخشی از اندیشه‌ها و کرده‌های وی آشناتر گردیم و برایش یک‌نوا فاتحه‌ای بخوانیم.

https://vc.sharif.edu/ch/marasem-tarhim

🔸 در این بزرگداشت، همۀ فرزندان دانشگاه به سوگ می‌نشینند که آقایان دکتر علی‌اکبر صالحی، دکتر سعید سهراب‌پور، دکتر محمود فتوحی و دکتر عباس ملکی نام‌آشناتر اند.

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif