عنوان:به کوشش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف نوروز ۱۴۰۰ را به میزبانی آذربایجانی‌ها جشن می‌گیریم.
تاریخ: 97/12/12

نرم‌نرمک می‌رسد اینک بهار ...

هر گاه که آمدن بهار را با بوییدن هوای این کهن کیاناد بازمی‌شناسیم، اندرون دل را از کژی‌ها می‌پالاییم و زیست‌جای‌مان را به‌زیبایی می‌آراییم تا خوش، سرزنده و چالاک به پیش‌وازش برویم.

نوروز، روزِ نو گشتن، جشن می‌خواهد. باید آن را آراسته و پرداخته جشن گرفت؛ به‌شادی، ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۹ چشم‌به‌راهِ هم‌دانشگاهی‌های گرامی هستیم تا این جشن ایرانی و باستانی را با رنگ‌وبویی آذربایجانی برگزاریم و به واپسین سال سده اندر آییم.

برای آگاهی بیشتر از بخش‌های گوناگون این جشن با ما در تلگرام و سروش همراه باشید.

آدرس کانال معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif