پیام نوروزی ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآباد، فرنشین دانشگاه، پیامی گرم را زیور و همراه بسته‌های نوروزانه کرده‌اند.

ایشان همراه خوشامدگویی به نودانشجویان گرامی، پیروزی و کامروایی دانشجویان را، که تازه پا به این دانشگاه نخبه‌پرور و نام‌آورساز گذاشته‌اند، دستاورد کوشش خود و همراهی خانواده‌هاشان دانسته‌اند.

«شما گام در راهی می‌گذارید که پیش از شما بسیاری از نخبگان این میهن سرافراز آن را پیموده‌اند. برافراشته نگاه داشتن این پرچم بار سنگینی است که از امروز بر دوش شماست»

سالی به دوری و دلتنگی گذشت. دوری از دانشجویان عزیز که آب حیات عشق هستند در رگ‌های دانشگاه و دلتنگی برای این همه جوش و خروش و استعداد که در هر کانون فرهنگی و انجمن علمی موجایشان در این پیام سخن از صدای آمدن نوروز و بهار شادابی می‌گویند و آرزومند رسیدن روزهایی اند که این دوری و دلتنگی به پایان رسد و جوش‌وخروش نودانشجویان را در این دانشگاه ببینیم.

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif