نودانشجویانِ شریف نوروزی می‌گیرند

مهر ۱۳۹۹ ناآشنا بود. دانشجویان نودونُهی دانشگاه را ندیدند و دانشگاه و دانشگاهیان ایشان را. از همین رو معاونت فرهنگی بسته‌هایی نوروزانه را برای ایشان فراهم کرده است و به‌زودی به نشانی‌هایی که در سامانۀ آموزش نگاشته‌اند می‌فرستد.

این بسته‌ها تنها برای این است که شریف به فرزندانِ ندیده‌اش، که نه به پیشوازشان رفتیم و نه جشنی درخور برایشان برگزاردیم، بگوید که آن‌ها را نفراموشیده و چشم‌به‌راه‌شان است.

این یک‌هزارودویست ارمغان را به یاد و به نام شما می‌فرستیم. بدشگونی به دور. به امید دیدار شما گرامیان در دانشگاه.

سالی به دوری و دلتنگی گذشت. دوری از دانشجویان عزیز که آب حیات عشق هستند در رگ‌های دانشگاه و دلتنگی برای این همه جوش و خروش و استعداد که در هر کانون فرهنگی و انجمن علمی موجایشان در این پیام سخن از صدای آمدن نوروز و بهار شادابی می‌گویند و آرزومند رسیدن روزهایی اند که این دوری و دلتنگی به پایان رسد و جوش‌وخروش نودانشجویان را در این دانشگاه ببینیم.

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif