عنوان: «زنگ فرهنگ»

به کوشش معاونت فرهنگی، امروز با نخستین «زنگ فرهنگ» میزبان شماییم تا چالش‌های فرهنگی را موشکافانه‌تر بررسی کنیم، پیرامون راهکارهای آن بیندیشیم و چاره بیابیم.

این زنگ ساعت ۲۰:۰۰ با همراهی آقای اردشیر منصوری، دانش‌آموختۀ فلسفۀعلم و با نام «فرهنگ و دانشگاه» به صدا درمی‌آید.

این پژوهشگر پویندۀ فرهنگ، پیرامون برنامه‌ریزی فرهنگی در دانشگاه، به‌ویژه در این روزها، روزهای همه‌گیری بیماری کووید، چاره‌ می‌اندیشد و راهکار می‌یابد.

مدیر خوشنام فرهنگی دانشگاه، جناب آقای دکتر سعید رحیمی، نیز شما را به آمدن به این نشست فرا می‌خوانند و می‌سفارند. دوچندان چشم‌به‌راه شماییم.

بینندگان و شنوندگانِ برنامه می‌توانند با فشردنِ گزینۀ «میهمان» در پیوندِ وی.کلاس، به رویداد اندر آیند.

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif