«پیام نوروزی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه»

هوالمحبوب

بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما نه بر لب، بلکه در دل گُل کند لبخندهای ما

(قیصر امین‌پور)

سالی به دوری و دلتنگی گذشت. دوری از دانشجویان عزیز که آب حیات عشق هستند در رگ‌های دانشگاه و دلتنگی برای این همه جوش و خروش و استعداد که در هر کانون فرهنگی و انجمن علمی موج می‌زد. بهار اما، رنگی می‌زند به همۀ خاطره‌های رنگ باخته. هر شکوفه، جوان‌ امیدی است که شوق زیستن را در جان طبیعت زنده می‌کند و رویای فردایی بهتر را فریاد می‌زند. ما نیز با امید به فردایی بهتر به استقبال بهار و سال نو می‌رویم.

فرهنگ، در تعامل انسان‌ها و ارتباط آن‌ها شکل می‌گیرد و منتقل می‌شود. از این‌رو، همه‌گیری کرونا به فرهنگ دانشگاه ضربۀ سنگینی زد. به‌عنوان مثال، عضوگیری گروه‌های دانشجویی و فعالیت‌های حضوری مختل شده است و انتقال تجربه به ورودی‌های جدید که پیش از این به صورت طبیعی در جریان برنامه‌های دانشجویی شکل می‌گرفت، در شرایط اخیر بسیار دشوار شده است. با این‌حال، نوآوری و خلاقیت شریفی از فرصت دنیای مجازی استفاده کرد که نمونه آن برنامه زندگی در شریف ۱ و جشن بزرگ نوروز به همت فرزندان آذربایجانی شریف و به میزبانی شهر زیبای تبریز بود و امیدواریم تا مشابه این برنامه در سایر شهرهای بزرگ ایران برگزار شود.

در سال ۱۴۰۰ آرزوی سلامتی و پیشرفت برای همه دانشجویان، استادان، کارکنان، به ویژه فعالان فرهنگی دانشگاه دارم. امیدوارم در این سال شاهد گسترش فضای فیزیکی معاونت فرهنگی، توسعه سازمانی و نوآوری و همدلی باشیم. امیدوارم در این سال دانشجویان عزیز ما با درایت و امنیت به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خود ادامه دهند و دوباره شاهد حضور دانشجویان در دانشگاه باشیم.»

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif