«پیام نوروزی آقای دکتر رحیمی »

راهبر گران‌سنگ بخش فرهنگی، در پیامی نوروزی، سال نو را شادباش می‌گویند.

دکتر سعید رحیمی در این پیام دیداری بخشی از برنامه‌های زودآیِ فرهنگی را، هم‌چون «جشنوارۀ سایه‌روشن» و «شب‌های شعرخوانی»، می‌شناسانند.

حافظ‌خوانی نیز، که همیشه یکی از بخش‌های شیرین سخنان ایشان بوده است، پایان‌بخش این رخشارک است.

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif