شب‌های روشن

❇️ هر روز هفته در کوی «کانون شعر و ادب» و به‌میزبانی سرای ایشان شب‌هامان را به چراغ ادبیات روشن می‌کنیم. آن زمینه که شما را برمی‌انگیزد، بهانه‌ای است که روشنایی شب‌هامان را با هم بیانبازیم. نیاز است انگشت بر واژۀ آبی همان زمینه بفشارید و خود را از چندوچون همان شب‌نشینی بیاگاهانید.

🔸 در پسینِ (۱۶:۳۰) یک‌شنبه‌شب‌های روشن هم‌نشین مولانا و دکتر قیدی هستیم.

🔸 همان‌شب در ۲۰:۰۰، همراه آقای جوانمرد شعر معاصر را می‌کاویم.

🔸 ساعت ۲۰:۰۰ دوشنبه‌ها را برای نشستن پای سخنان شیرین دکتر رحیمی کنار گذاشته‌ایم تا برایمان حافظ بخوانند.

🔸 چراغ سه‌شنبه‌شب‌ها نیز سعدی است که از ۲۰:۰۰ به دست دکتر تجبّر برمی‌افروزد.

🔸 چهارشنبه‌شب‌ها، هم‌چون هزار سال گذشته، شاهنامه‌خوانی روشناییِ گردهمایی‌هایی ماست، و میزبان آن دکتر شکیبی‌ممتاز به‌گاه ۲۰:۰۰

🔸 دکتر سیدان و دانشجویان کانون شعر و ادب پیش‌پیش خواهند گفت که ۱۹:۰۰ کدامین پنج‌شنبه‌ها درِ سرای نشست کتاب‌خوانی را خواهند گشود.

سرچشمه آگهی : کانون شعر و ادب ID: @ksasharif

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif