«انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی»

اطلاعیه ثبت نام جهت عضویت در شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

به اطلاع دانشجویان و دبیران محترم می رساند ، نظر به برگزاری دومین دوره مجازی انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی ، دانشجویان علاقمند به عضویت در شواری مرکزی انجمن های علمی در تمامی رشته های دانشگاه ، می توانند جهت ثبت نام و اعلام کاندیداتوری خود به دبیر انجمن مربوطه مراجعه و یا اعلام نماید.

شواری مرکزی انجمن های علمی دانشجویی ، متشکل از 5 ، 7 و یا 9 نفر است که با انجام انتخابات از میان کاندیداهای شورای مرکزی برای مدت یکسال انتخاب می شوند .

نکته اول :

داوطلبان انتخابات شواری مرکزی انجمن باید واجد شرایط ذیل باشند :

شرایط عمومی :

1-اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه ( انجمن های فرادانشکده ای مستلزم این بند نمی باشند)

2-عضویت در انجمن به مدت حداقل یکسال

3-عدم عضویت در شواری مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی ، سیاسی ، ورزشی ، فرهنگی و سازمان های سیاسی فرهنگی ( بسیج دانشجویی ، جهاد دانشگاهی)

4-در موردی که فرد داری محکومیت انضباطی منجر به صدور حکم غیر قطعی دارد ، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است .

5-عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

6-باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو ( برای دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم 8 و باقی ماندن دست کم 24 واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم 4، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره )

شرایط اختصاصی :

1-معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم سال و یا کمتر از 14 نباشد .

2-داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی ، علمی پژوهشی یا علمی مروری و نشریات علمی تخصصی مشروط به تائید مدیر گروه یا استاد مشاور انجمن

3-اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح

4-تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب

5-همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصلاح

تبصره - داوطلبان باید واجد همه بندهای شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی از شرایط اختصاصی کفایت میکند.

نکته 2 :

در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد کاندیداها ، انتخابات برای تعیین اعضا شورای مرکزی انجمن برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است که جهت برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی، دبیران محترم باید تا آخر خرداد ماه 1400 لیست شرکت کنندگان ، لیست کاندیداها(طبق تایید معاون محترم دانشجویی دانشکده) ، تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ( می تواند فقط یک روز نباشد) با هماهنگی معاون محترم دانشجویی دانشکده (به غیر از انجمن های علمی فرادانشکده ای) را برای نماینده انجمن های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ( آقای محمدی ) ارسال نمایند تا هماهنگی های لازم جهت برگزاری انتخابات مجازی (استعلامات آموزشی (انجمن های فرادانشکده ای) ، انضباطی در خصوص صلاحیت کاندیداها و در نهایت هماهنگی با CW جهت راه اندازی سامانه انتخابات) پیش رو صورت پذیرد .

نکته 3:

زمان برگزاری شورای مرکزی انجمن های علمی : هفته دوم تیر ماه لغایت پایان تیرماه 1400 اعلام گردد.

(ارسال زمان دقیق انتخابات در بازه زمانی گفته شده توسط دبیر محترم ، لیست افراد شرکت کننده و کاندیداها ( انجمن های علمی دانشکده ای باید لیست کاندیداها را پس از تایید معاون محترم دانشجویی دانشکده برای معاونت فرهنگی و اجتماعی ارسال نماید) در فایل اکسل به همراه شماره دانشجویی ، اعلام حد اقل 2 ناظر با هماهنگی معاون دانشجویی دانشکده ( به جز انجمن های علمی فرادانشکده ای )

نکته 4:

زمان برگزاری انتخابات دبیر مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه : اعلام میگردد

( جلسه مابین دبیران انجمن های علمی انتخاب شده )

راه های ارتباطی با آقای محمدی(کارشناس انجمن های علمی - معاونت فرهنگی واجتماعی)

Email: H.mohammadi@sharif.edu

telegram: @hosseinmohammadiiiii

تلفن: 02166165813

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif