زنگ فرهنگ

❇️ به کوشش معاونت فرهنگی، هر ماه در نشستی با نام «زنگ فرهنگ» میزبان شماییم تا فرهنگ را بشکافیم.

🔸 زنگ نخست را به میزبانی گرم دکتر سعید رحیمی، مدیر فرهنگی دانشگاه برگزاردیم. در کنار شما، آقای اردشیر منصوری سخنانی پیرامون فرهنگ و دانشگاه به میان آوردند.

🔸 زنگ دوم، این بار به پاسداشت ۲۵اُم اردیبهشت‌ماه، رو بزرگداشت فردوسی به صدا درمی‌آید.

🔸 در این نشست، پای سخنان شاهنامه‌پژوه برجسته، دکتر محمود امیدسالار، می‌نشینیم. ایشان، که دانش‌آموختۀ دانشگاه برکلی اند و در اِمریکا می‌زیَند، با رویی باز و چهره‌ای گشاده دعوت معاونت فرهنگی و اجتماعی شریف را پذیرفته‌اند تا ما را نیز از فرآورده‌های پژوهش‌های خود بیاگاهانند و از میوۀ شاهنامه بچشانند.

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif