انجمن های علمی

انجمن‌ علمی دانشجویی چیست؟

همانطور که از نام انجمن‌های علمی دانشجویی مشخص است، انجمن تشکّلی است دانشجویی که در زمینه علمی فعالیت می‌کند. در واقع انجمن‌ها محملی است برای علاقمندان فعالیت‌های علمی فوق برنامه؛ به این صورت که خود دانشجویان با مشورت استاد مشاور انجمن برای مدت یکسال تحصیلی، برنامه‌هایی فراتر از فعالیت‌های آموزشی و درسی خود تدارک می‌بینند؛ برنامه‌هایی که در قالب کلاس‌های آموزشی دانشگاه نیامده است.

در مورد محورهای فعالیت انجمن های علمی میتوان به این موارد اشاره کرد:
برگزاری مسابقات و جشنواره‌های علمی فرهنگی، برگزاری همایش‌های علمی و نشست‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های مهارت اندوزی، برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی فرهنگی، برگزاری جلسات مناظره و نقد علمی، برپایی نمایشگاه های تخصصی و ...

تماس با کارشناس انجمن های علمی: 66165813
پست الکترونیک: h.mohammadi@sharif.edu
 

دریافت فرم های مربوطه :

دریافت فرم ثبت نام گروه های دانشجویی(شورای مرکزی )

دریافت فرم درخواست کلاس مجازی

فرم های درخواست مرکز داده شریف

شیوه تسویه مالی وارائه فاکتور گروههای دانشجویی

آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن های علمی( ابلاغیه 1400/06/01)

انجمن علمی بازار سرمایه

کانال تلگرام:  اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

انجمن علمی دانشجویی شناسا

کانال تلگرام: @Shenasa_Sharif
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

انجمن علمی دانشکده اقتصاد

کانال تلگرام:  @SharifEconScienceClub
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
دانشکده اقتصاد

انجمن علمی دانشکده انرژي

کانال تلگرام:  اطلاعات کامل شود ...
شماره تماس: 66166117
دانشکده مهندسی انرژی

انجمن علمی دانشکده شیمی

کانال تلگرام: @SharifEconScienceClub
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
دانشکده اقتصاد

انجمن علمی دانشکده شیمی و نفت

کانال تلگرام: @kimia_groupp
شماره تماس : 66165254
دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، طبقه سوم

انجمن علمی دانشکده صنایع

کانال تلگرام:  @

ssa_iesharif

شماره تماس : 66165736
دانشکده صنایع

انجمن علمی دانشکده علم و مواد

کانال تلگرام: @MSE_SUT
شماره تماس: 66165254
دانشکده مهندسی و علم مواد

انجمن علمی دانشکده عمران

کانال تلگرام: 

:@SharifCivilMagazine

شماره تماس: 66164257
دانشکده مهندسی عمران، طبقه اول

انجمن علمی دانشکده ریاضی

انجمن علمی نخبگان

شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
دانشکده ریاضی

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر

کانال تلگرام:  @

ssc_public

شماره تماس :66164602
دانشکده مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی دانشکده مدیریت

کانال تلگرام: @Sasomanagement
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
دانشکده مدیریت

انجمن علمی دانشکده مکانیک

ایمیل : mehvar@mech.sharif.ir
شماره تماس :66164602
همکف دانشکده مهندسی مکانیک

انجمن علمی دانشکده هوافضا

کانال تلگرام: @ssaAEsharif
شماره تماس : 66164602
دانشکده مهندسی هوافضا، طبقه همکف

انجمن علمی دانشکده ژرفا

کانال تلگرام:  @zharfa90
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اتاق انجمن های علمی دانشکده فیزیک

انجمن علمی سلول های بنیادی

کانال تلگرام: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

انجمن علمی فلسفه شریف

کانال تلگرام:  @philsharif
شماره تماس : 66164149
مرکز فلسفه علم شریف

انجمن علمی کارآفرینی و توسعه کسب‌ و کار

کانال تلگرام: @sharif_ebd
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

انجمن علمی محیط زیست

کانال تلگرام:  @sharif_gs
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
ساختمان شهید رضایی، اتاق 1

انجمن علمی مدیریت و راهبردی

کانال تلگرام: @Sasomanagement
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
دانشکده مهندسی انرژی

انجمن علمی مطالعات اجتماعی علم و فناوری

کانال تلگرام: اطلاعات کامل شود ...
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ...
اطلاعات کامل شود ...

انجمن علمی مهندسان نفت

کانال تلگرام: @

Oilympic

شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
ساختمان شهید رضایی

انجمن علمی نانو

کانال تلگرام:  @nanostartup
ایمیل :sharifnano@gmail.com
ساختمان شهید رضایی، اتاق1

انجمن علمی نخبگان

کانال تلگرام: اطلاعات کامل شود ...
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

انجمن علمی IEEE

کانال تلگرام: اطلاعات کامل شود ...
شماره تماس : اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​