نشریات
باغ کاج
------------------------------------------------------

صاحب امتیاز: هیئت چهارده معصوم (ع)
مدیر مسئول: علی ولی زاده
سردبیر: سید حسین غلامی

بامداد
-------------------------------------------------

صاحب امتیاز: کانون شعر و ادب
مدیر مسئول: فاطمه رهایی
سردبیر: پریناز فرهادی


ترنج
-----------------------------

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی

مدیر مسئول: علیرضا بیات

سردبیر: فرحانه جلیلیان

جرئت اندیشیدن
-----------------------------------------------

صاحب امتیاز: سمیه رسولی
مدیر مسئول: دکتر آزادگان
سردبیر: سمیه رسولی


چهارراه
-------------------------------------

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: آرمان وثیق زاده
سردبیر: محمد میردامادی

حضور
--------------------------------------------

صاحب امتیاز: گروه فردای سبز
مدیر مسئول: سجاد اعیانی ثانی
سردبیر: رامین رضایی


حیات
----------------------------------

صاحب امتیاز: هیئت الزهرا (س)
مدیر مسئول: امیرحسین زیاری
سردبیر: محسن رحیمی

خبرنامه
-------------------------------------

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: حنیف حضرتی
سردبیر: شورای سردبیری


دوران
----------------------------

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: سیده سارا موسوی
سردبیر: مهناز رمضان زرندی

رمز عبور
---------------------------------

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی خادم
سردبیر: سجاد جلیلی


داد
-------------------------

صاحب امتیاز: علی بهرامی ثانی
مدیر مسئول: احمدرضا شجاعی
سردبیر: حسام الدین میرجلیلی

دانشجو
---------------------------------

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: ابراهیم واعظی
سردبیر: ابراهیم واعظی


شورای صنفی
-----------------------------------

صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشگاه
مدیر مسئول: فاطمه امینی دهاقانی
سردبیر: فاطمه امینی دهاقانی

صدف
------------------------------

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی مستقل
مدیر مسئول: محمدامین سرخی
سردبیر: بهنام نورمحمدی


روزنامه شریف
----------------------------------

صاحب امتیاز: شورای فرهنگی
مدیر مسئول: معاونت فرهنگی و اجتماعی
سردبیر: محسن رستمی

رویان
-----------------------------------------------

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی امینی
شورای سردبیری: محمدحسین نوری، علیرضا قادری، احمد اثنی عشری


عطش
-----------------------------

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی
مدیر مسئول: پویا مصدق
سردبیر: امین بهجتی

فروغ
----------------------------------

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: سارا محمود آبادی
سردبیر: سارا محمود آبادی


قانون
-------------------------

صاحب امتیاز: زینب شعبانی
مدیر مسئول: زینب شعبانی
سردبیر: ---

قلم
-----------------------

صاحب امتیاز: کانون مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول: علی فلاحیان
سردبیر: علی فلاحیان


کاکتوس
-----------------------------

صاحب امتیاز: مهدی بسطامی
مدیر مسئول: محمدجواد طبی کبیر
سردبیر: فاطمه مختار جوزانی

کانال باشگاه شریف
----------------------

صاحب امتیاز: ---
مدیر مسئول: مهدی جعفری
سردبیر: ---


کانال شریف جابز
---------------------------------

صاحب امتیاز: ---
مدیر مسئول: پیمان رستمی
سردبیر: ---

کیش مهر
--------------------------------

صاحب امتیاز: کانون یاریگران
مدیر مسئول: مروارید کوه خضری
سردبیر: مروارید کوه خضری


مشتاق
------------------------------

صاحب امتیاز: کانون مهدویت میثاق
مدیر مسئول: علیرضا تحصیلی
سردبیر: سید محمد چایی چیان

نام کاربر
---------------------------------

صاحب امتیاز: کانون مطالعات علم و دین
مدیر مسئول: امیر حاجی شمسایی
سردبیر: امیر حاجی شمسایی


گمان
------------------------------

صاحب امتیاز: عباس پشتوان
مدیر مسئول: محدثه علیزاده
سردبیر: هادی خورشید، شورای سردبیری

مجال
--------------------------

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: سید یوسف سلطانیان
سردبیر: محمد امیدی


نیستان
--------------------------------

صاحب امتیاز: کانون نیستان
مدیر مسئول: فاطمه ستایی
سردبیر: فاطمه بحری

همنورد
--------------------------------

صاحب امتیاز: گروه کوه شریف
مدیر مسئول: ابراهیم علی آبادی فراهانی
سردبیر: یونس حیدری


هنرنامه نقش خیال
----------------------------------------------------

صاحب امتیاز: کانون هنرهای تجسمی
مدیر مسئول: مهسا حسینی
سردبیر: امین عبدالرحیمی

Sharif as sanaya
----------------------------------------------------

صاحب امتیاز: علی یوسف الهی
مدیر مسئول: علی یوسف الهی
سردبیر: علی یوسف الهی


میدان انقلاب
----------------------------------

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی اله دادی
شورای سردبیری: محمدجواد ثقفی، عرفان طلوعی، احمدرضا حکیمی

نقش
---------------------------

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت
مدیر مسئول: احسان شعبانی
سردبیر: محمد قربی


الف لام میم
نقش سازمانی

صاحب امتیاز: هیئت الزهرا (س)
مدیر مسئول: مهدی فیض بزرگ آبادی
سردبیر: مهدی فخر آبادی

الف ها
نقش سازمانی

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی مستقل
مدیر مسئول: مهدخت ارشدی
سردبیر: منصوره جعفری