نشریات

الف‌ها

صاحب امتیاز: انجمن‌اسلامی‌مستقل
مدیر مسئول:‌ مهدخت ارشدی
سردبیر: منصوره جعفری

الف لام میم

صاحب امتیاز: هیئت‌الزهرا(س)
مدیر مسئول:‌ مهدی فیض بزرگ آبادی
سردبیر: مهدی فخر آبادی

بامداد

صاحب امتیاز: کانون شعر وادب
مدیر مسئول:‌ فاطمه رهایی
سردبیر: پریناز فرهادی

باغ کاج

صاحب امتیاز: هیئت چهارده معصوم (ع)
مدیر مسئول:‌ علی ولی زاده
سردبیر: سید حسین غلامی

جرئت اندیشیدن

صاحب امتیاز: سمیه رسولی
مدیر مسئول:‌ دکتر آزادگان
سردبیر: سمیه رسولی

ترنج

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول:‌ علیرضا بیات
سردبیر: فرحانه جلیلیان

حضور

صاحب امتیاز: گروه فردای سبز
مدیر مسئول:‌ سجاد اعیانی ثانی
سردبیر: رامین رضایی

چهارراه

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول:‌ آرمان وثیق زاده
سردبیر: علی محمد میردامادی

خبرنامه

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول:‌ حنیف حضرتی
سردبیر: شورای سردبیری

حیات

صاحب امتیاز: هیئت‌الزهرا(س)
مدیر مسئول:‌ امیر حسین زیاری
سردبیر: محسن رحیمی

دانشجو

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول:‌ ابراهیم واعظی
سردبیر: ابراهیم واعظی

داد

صاحب امتیاز: علی بهرامی ثانی
مدیر مسئول:‌ احمد رضا شجاعی
سردبیر: حسام الدین میرجلیلی

رمز عبور

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول:‌ محمد علی خادم
سردبیر: سجاد جلیلی

دوران

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول:‌ سیده‌ساراموسوی
سردبیر: مهناز رمضان زرندی

رویان

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول:‌ محمد علی امینی
شورای سردبیری: محمد حسین نوری، علیرضا قادری، احمداثنی عشری

روزنامه شریف

صاحب امتیاز: شورای  فرهنگی
مدیر مسئول:‌ معاونت فرهنگی واجتماعی
سردبیر: محسن رستمی

صدف

صاحب امتیاز: انجمن‌اسلامی‌مستقل
مدیر مسئول:‌ محمد امین سرخی
سردبیر: بهنام نورمحمدی

شورای صنفی

صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشگاه
مدیر مسئول:‌ فاطمه امینی دهاقانی
سردبیر: فاطمه امینی دهاقانی

فروغ

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول:‌ سارا محمود آبادی
سردبیر: سارا محمود آبادی

عطش

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی
مدیر مسئول:‌ پویا مصدق
سردبیر: امین بهجتی

قلم

صاحب امتیاز: کانون‌مطالعات‌فرهنگی
مدیر مسئول:‌ علی فلاحیان
سردبیر: علی فلاحیان

قانون

صاحب امتیاز: زینب شعبانی
مدیر مسئول:‌ زینب شعبانی
سردبیر: –

کانال باشگاه شریف

صاحب امتیاز: –
مدیر مسئول:‌ مهدی جعفری
سردبیر: –

کاکتوس

صاحب امتیاز: مهدی بسطامی
مدیر مسئول:‌ محمد جواد طبی کبیر
سردبیر: فاطمه مختار جوزانی

کیش مهر

صاحب امتیاز: کانون یاریگران
مدیر مسئول:‌ مروارریدکوه خضری
سردبیر: مروارریدکوه خضری

کانال شریف جابز

صاحب امتیاز: –
مدیر مسئول:‌ پیمان رستمی
سردبیر: –

مجال

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول:‌ سیدیوسف سلطانیان
سردبیر: محمد امیدی

گمان

صاحب امتیاز: عباس پشتوان
مدیر مسئول:‌ محدثه علیزاده
سردبیر: هادی خورشید، شورای سردبیری

مهاجر

صاحب امتیاز: کانون مطالعات علم و دین
مدیر مسئول:‌ امیر حاجی شمسایی
سردبیر: امیر حاجی شمسایی

مشتاق

صاحب امتیاز: کانون مهدویت میثاق
مدیر مسئول:‌ علیرضا تحصیلی
سردبیر: سید محمدچایی چیان

نقش

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت
مدیر مسئول:‌ احسان شعبانی
سردبیر: محمدقربی

میدان انقلاب

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول:‌ محمد علی اله دادی
شورای سردبیری: محمد جواد ثقفی، عرفان طلوعی ، احمدرضا حکیمی

همنورد

صاحب امتیاز: گروه کوه شریف
مدیر مسئول:‌ ابراهیم علی آبادی فراهانی
سردبیر: یونس حیدری

نیستان

صاحب امتیاز: کانون نیستان
مدیر مسئول:‌ فاطمه ستایی
سردبیر: فاطمه بحری

Sharif as sanaya

صاحب امتیاز: علی یوسف الهی
مدیر مسئول:‌ علی یوسف الهی
سردبیر: علی یوسف الهی

هنرنامه نقش خیال

صاحب امتیاز: کانون هنرهای تجسمی
مدیر مسئول:‌ مهسا حسینی
سردبیر: امین عبدالرحیمی